Mėnesio klaidosPastebėję klaidą viename iš „oho“ leidžiamų kryžiažodžių žurnalų, apie ją praneškite el. paštu redakcija@oho.lt. Dėkojame už bendradarbiavimą!


oho "Vinis" Nr. 719 užduoties (24 p.) 2-os eilutės nuo apačios 3-iasis langelis iš dešinės turėtų būti pažymėtas žvaigždute.

„oho maxi Įdomūs Išbraukymas ir surašymas“ Nr. 7 (ID26)Užduotyje Nr.29 (34psl.) nereikalingas pateiktas žodis ASTRONOMIJA

„2xoho“ Nr.7Užduoties Nr. 9 (13 psl.) sprendinys turi būti antras, ketvirtas ir aštuntas frazės žodžiai, o ne 1,2 ir 4

„Litas“ Nr. 622 užduoties (27 p.) 6-oje eilutėje nuo apačios 2-asis iš dešinės klausimas turėtų būti "Tam tikros dervos tirpalas spirite".

„Virtuvė“ Nr.6V kryžiažodžio (16 p.) klausimo "Žaidimas į vienus..." (7 eilutė nuo apačios, 3 langelis iš dešinės) atsakymas yra "vienus".  

„oho Be klausimų“ Nr.6Užduotyje Nr.12 (psl. 16) vietoj duoto žodžio VARNA turi būti VARSA

Užduotyje Nr.16 (psl. 21) skiltyje VALGIAI vietoj 8K turi būti 8V

"Oho įdomūs kakuro" Nr. 619psl. 14 užduotyje, antrame brėžinyje, pirmama stulpelyje turėtu būti 30 vietoje 35.


Turite neišsiųstų kuponų