Mėnesio klaidosPastebėję klaidą viename iš „oho“ leidžiamų kryžiažodžių žurnalų, apie ją praneškite el. paštu redakcija@oho.lt. Dėkojame už bendradarbiavimą!


„oho Įvairūs kryžiažodžiai“ Nr.4Užduotyje Nr.14 (19 psl.) neišsibraukia iki galo klausimas „Tušti puodai ...“ - GARSIAI SKAMBA

Ant galo vietoj BA atspausdinta ŲI

„oho Fortūna“ Nr. 430 užduoties (36 p.) kairės pusės apačioje vietoj klausimo „Pailgas duonos kepalas“ turėtų būti „Pailgas duonos ...“.

„oho maxi! Surask panoraminiai išbraukymai“ Nr.4Lentelėje PATFUMERIJA turėtų būti PARFUMERIJA — 2 užd. 4psl.
Lentelėje turėjo būti ČIUOŽYKLA, trūksta raidės O, randam ČIUŽYKLA — 30 užd. 36 psl.
Nurodyta klaidingai PASKLUSNUMAS, išsibraukia PAKLUSNUMAS — 38 užd. 44 psl.

„Įvairūs japoniški kryžiažodžiai“ Nr.427 užduoties (29 p.) trečios eilutės nuo apačios viduriniai nuspalvinti langeliai turėtų būti eilute aukščiau.

„oho Įvairūs kryžiažodžiai“ Nr.3Užduotyje Nr.5 (8 psl.) apatinėje lentelėje kairėje pusėje vietoj skaičių 7 turi būti 9

„oho maxi Išbraukymas“ Nr.4Užduotyje Nr.22 (26 psl.) vietoj pateikto žodžio CENTRALIZAVIMAS turi būti CENTRALIZMAS,

o vietoj KONOEPCIJA — KONCEPCIJA

„oho maxi Išbraukymas lengvai“ Nr. 4Užduotyje Nr.17 (22 psl.) vietoj pateiktos skaičių kombinacijos 480259703 turi būti 480295703

„oho Įdomūs kryžiažodžiai ir galvosūkiai“ Nr.3Užduotyje „ASAS“ S(25 psl.) apatinėje lentelėje kairiame apatiniame kampe vietoj skaitmens 3 turi būti 9

„oho Greiti Išbraukymai lengvai“ Nr. 3Užduotyje Nr.3 (5 psl.) šeštoje eilėje nuo viršaus, aštunta raidė iš kairės vietoj raidės I turėjo būti raidė M, kad išsibrauktų pateiktas žodis MAURITANIJA

Užduotyje A (7 psl.) vietoj pateikto žodžio SĖDINKAULIS turėjo būti SĖDYNKAULIS

„oho Galvosūkiai (be klausimų) Nr.3Užduotyje Nr.14 (19 psl.) pateiktame žodžių blokelyje 

T

KAM

neturi būti O raidės, kad įsirašytų žodis ATKARPA

"oho Įdomūs panoraminiai" Nr. 25 kryžiažodyje (8 p.) vietoj klausimo "Režisierius Eimuntas ..." turėtų būti "Režisierius Rimas ...".

„oho Įdomūs kakuro“ Nr. 24 užduotyje (19 p.) galimi du atsakymai: 24 arba 25.

Sudoku ĮDOMŪS Nr. 321 užduotyje (27 p.) bus įskaityta visų penkių žveigždute pažymėtų skaičių suma.

„Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai“ Nr. 2 

13 užduoties (17 p.) klausimo „Rankos drabužis“ atsakymas – PIRŠTINĖ. Atsakymo pradžios ženkliukas turėtų būti uždėtas ketvirtam langely pagal laikrodžio rodyklę.

28 užduotyje (34 p.) atsakymas į klausimą „Grius“ vietoj KRIS yra KIIS.

 

"oho Sudoku galvosūkiai" Nr. 215 užduoties (20 p.) 1-ajame stulpelyje, tarp 2 ir 3 eilutės, turėtų būti V ženkliukas.

''oho Įvairūs Japoniški kryžiažodžiai'' Nr:111psl. 9 užduotyje, 4 eilutėje, 17 stulpelyje nereikalingas 0.

 

16 - 17psl. 14 užduotyje, antroje eilutėje 33 - 36 langeliai neturi būti nuspalvinti.

 

21psl. penktoje horizontaluioje eilutėje skaičių seka turėtų būti 4 1 7 1 o ne 4 7 1 

"oho maxi! Išbraukymai ir dėlionės" Nr.4Užduotyje Nr. 53 (61 psl.) brėžinyje nepažymėta atsakymo penktoji raidė.

Atsakymas - GRUODIS


Turite neišsiųstų kuponų