Mėnesio klaidosPastebėję klaidą viename iš „oho“ leidžiamų kryžiažodžių žurnalų, apie ją praneškite el. paštu redakcija@oho.lt. Dėkojame už bendradarbiavimą!


„oho Ohoraminiai“ Nr. 94 užduotyje, kairėje, 3-as ir 4-as nuo apačios klausimų langeliai sukeisti vietomis. 

„oho Greiti išbraukymai lengvai“ Nr.9Užduotyje Nr.19 (24 psl.) lieka neišbraukti 5 skaičiai — 9/5/6/7/6

oho Lengvi japoniški kryžiažodžiai Nr 918psl. 15 užduotyje "DAMA" nenurodytas ketvirtas atsakymo langelis. Bus priimtas betkoks atsakymo variantas.

„oho maxi Įdomūs išbraukymai ir surašymai“ Nr.8Užduotyje Nr.10 (13psl.) lieka neišbraukti 4 skaitmenys - 4/2/1/4

„oho Manija“ Nr. 8Atsakymų kupone 14 užduoties antrajam žodžiui įrašyti turėtų būti skirti ne 7, o 8 langeliai.

„2xoho“ Nr.822 galvosūkyje MOZAIKA (psl. 27)trečioje nuo viršaus figūroje  prilipo nereikalingos raidės TTOITASTA

„oho Greiti išbraukymai“ Nr.7Užduotyje Nr.7 (psl. 10) po brėžinio apačios pateikta per daug langelių atsakymui. Turėjo būti tik 7 langeliai

„oho maxi Įdomūs išbraukymai ir surašymai“ Nr.7Užduotyje Nr.29 (34 psl.) nepateiktas žodis RAKETOS

„oho Įvairūs kryžiažodžiai“ Nr.7Užduotyje Nr. 4 (psl.7) trečioje eilutėje nuo viršaus turėjo gautis žodis ANTIGONĖ, bet šone vietoj TONA+ĖGIN pateiktos ne tos raidės

Užduotyje O1 (psl.9) žodžiai tarpusavyje jungiasi dviem arba trimis raidėmis

Užduotyje Nr.17 (psl.22) paskutinis blokelis turi būti ne AN, o NA 

 

„oho“ Nr.7užduotyje Nr.13 (18 psl.) pateiktame sumaišytų raidžių žodyje AIKLMSUZ trūksta dar raidės I

„oho Įdomūs kryžiažodžiai ir galvosūkiai“ Nr.7Užduotyje Nr.5 (8 psl.) trūksta 7-ų pateiktų žodžių:

TAKTAS. VILTIS. RAGAUSIM. REKORDAI. SEKANTIS. SUSIKAUS. SUGLAUSTI.

„oho“ Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai Nr. 7Kuponuose žurnalo gale nepakanka užduočių Nr. 22 ir O3 atsakymų langellių. Teisingus atsakymus į kuponus įrašykite langeliuose, kiek juose telpa raidžių, o toliau - rašykite ne į langelius. 

„2xoho“ Nr.7Užduotyje Nr.9 (13 psl.) pateiktas nereikalingas klausimas - MOTERS BALSAS TARP SOPRANO IR ALTO.

Užduotyje Nr.27 (34psl.) trūksta O raidės 53-ame klausime.

„oho Panorama“ Nr. 75 žurnalo numerio O2 atsakymas turėtų būti GALANTERIJA.

„oho Sudoku“O2 apatinėje užduotyje galimi du atsakymo variantai. 
Atsiuntusiems kuponą bus įskaitytas vienas arba kitas teisingas atsakymas. 


Turite neišsiųstų kuponų