Mėnesio klaidosPastebėję klaidą viename iš „oho“ leidžiamų kryžiažodžių žurnalų, apie ją praneškite el. paštu redakcija@oho.lt. Dėkojame už bendradarbiavimą!


ID41 „Galvosūkiai be klausimų“ Nr.4Užduotyje Nr.20 (25 psl.) 5 eilutėje nuo viršaus ir 8 stulpelyje iš kairės vietoj skaitmens 1 turėjo būti 9, kad gautųsi lygybė 9 = 13 - 4

ID64 „Įvairūs japoniški kryžiažodžiai'“ Nr. 411psl. 9 užduotyje, devintoje eilutėje, dvidešimtame stulpelyje nereikia 0. 


ID64 „Įvairūs japoniški kryžiažodžiai'“ Nr. 210 užduoties (13 p.) trečiame stulpelyje vietoj 3 turėtų būti 4, o paskutinėje eilutėje vietoj 6 turėtų būti 7.

ID10 „maxi Nesudėtingi“ Nr. 220 p. galutinis atsakymas turi būti ŽVĖRELIAI.

ID2 „Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai“ Nr. 232 p. vietoj atsakymo „Metisas“ turėtų būti „Metimas“.


Turite neišsiųstų kuponų