Mėnesio klaidosPastebėję klaidą viename iš „oho“ leidžiamų kryžiažodžių žurnalų, apie ją praneškite el. paštu redakcija@oho.lt. Dėkojame už bendradarbiavimą!


ID25 „Surask Išbraukymas+surašymas“ Nr.8Užduotyje Nr.33 (psl.38) vietoj pateikto žodžio SATELITAS turėjo būti VAZELINAS

ID38 „Surask panoraminiai išbraukymai“ Nr.810 užd.13psl.(MEŠKA ŠIAURĖJE) turi būti ne 12m,o 12v.
32 užd.37psl.Dvaronių akmuo Anykščių sav.yra ne PUNKTUKAS,PUNTUKAS
48 užd.54psl.Trūksta žodžio BRONCHITAS,nes liko raidės neišsibraukę,kaip tik tinka šis žodis

ID45 „oho“ Nr.8Užduotyje Nr.15 (20 psl.) penkta eilutė nuo apačios ir penktas langelis iš kairės užtušuotas juoda spalva, o turėjo būti pažymėtas 4 numeriuku, kad įsirašytų žodis PELĖDA, ir gautusi atsakymas KUMETIS

Užduotyje Nr.8 (12 psl.) žodis KARTA turėjo būti patalpintas prie penkiaraidžių žodžių

ID02 „Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai“ Nr.8 

21 užd. (26 p.) vietoj klausimo NET ... IŠ VIETOS turėtų būti NET P... IŠ VIETOS.

 

ID64 „Įvairūs japoniški kryžiažodžiai'“ Nr. 813psl. 10 užduotyje, horizontaliai duoti sprendi,o skaičiai yra   3   4   7   8   9  8  9   7   7   9   10   11   9   12   8   8   5   4   5   6

 

21psl. 18 užduotyje iš dešinės į kairę besileidžiančioje antroje eilutėje iš apačios, vitoje 2  1   turėtų būti  2  2

ID45 „oho“ Nr.7Užduotyje Nr.3 (5 psl.) praleisti du klausimai, kurių atsakymai:

22kl. - KROKAS

23kl. - KAKLAS

tolimesni atsakymai - 24. Kamëja. 25. Bausmë. 26. Hausas.

ID64 „Įvairūs japoniški kryžiažodžiai'“ Nr. 721psl. 19 užduotyje, iš apačios į viršų paskutinėje eilutėje vietoje  2  2  turėtų būti 2  2   2

ID 60 „oho Įdomūs kakuro“ nr723psl. 17užduotyje, ketvitoje eilutėje vietoje 15 turėtų būti 10

ID 60 „oho Įdomūs kakuro“25psl. 19 užduotyje, antrajame brėžinyje trečioje eilutėje kartojasi skaičius 5. Skaičių seka gaunasi  8  5  1  7  3  9  5


Turite neišsiųstų kuponų